Brickor till båtutflykt och fina färskvaror
Österskärs Handel är en Tempobutik som inriktar sig på färskvaror. Butiken har funnits i över 15 år och är den äldsta butiken i Åkersberga.
Roger Björklund som förestår butiken tog över i mars i år. Själv har han arbetat i branschen under mer än 20 år. Målsättningen är att bli en Vivo-butik så småningom, helst inom tre år. I butiken arbetar idag två heltidsanställda och två på deltid. Sedan övertagandet har butiken också helrenoverats vilket har tagits emot väl av kunderna.
 
Österskärs Handel ligger i en fin miljö nära vatten. På sommaren kommer mycket kunder från Vallentuna och Täby för att bada och då blir det mycket bröd- och glassförsäljning. Resten av året koncentreras kundkretsen fram till järnvägsbommarna där butiken är ensam om cirka 2 500 hushåll.
– Vi kommer att bli en helt manuell handel, som namnet Österskärs Handel också antyder. Det är vi helt ensamma om i Åkersberga, säger han. Så småningom ska Roger Björklund också börja baka i nya ugnar.
 
Det här är en butik med ett brett sortiment av varor. En uppskattad specialitet är att Österskärs Handel gör i ordning brickor för de kunder som vill ha med sig mat ut på sjön. Kunderna ringer på morgonen och beställer brickor med korv och salami och annat som de sedan kan hämta på Österskärs Handel.
Inför framtiden är planerna att öka omsättningen och att driva affären med stark inriktning på färskvaror för att få ner priset ytterligare.
– Det gäller också att hålla sig à jour med alla matprogram på TV och tillhandahålla alla de ingredienser som kunderna efterfrågar.
Öppettiderna är nu mellan nio och nitton men nästa år blir det öppet en timme längre på kvällarna då grillningen på somrarna skapar ett större tryck på butiken. Kundtillströmningen är någorlunda jämnt fördelad över året med en viss högsäsong
mellan maj och september.

Österskärs Handel

Bransch:
Mat

Telefon: 08-54023424

Adress:
Österskärs Handel
Generalsvägen 94
18451 Österskär

| 13 SENASTE FÖRETAGEN